VISIE

The EZvoices is een gemengd pop/rock koor, opgericht op particulier initiatief van Elise Zijlstra (EZ) en is onderdeel van de zangstudio EZsinging in Het Zangparadijs in Haaften.

Het koor streeft verschillende doelen na:

Alle zangers en zangeressen van The EZvoices maken muziek met elkaar op een respectvolle, prettige en doelgerichte manier.

| Iedereen boekt op termijn vooruitgang op muzikaal en stem-technisch vlak. Hiervoor wordt Complete Vocal Technique (CVT) ingezet. Er is daardoor meer controle over de stem. Iedereen kan bijvoorbeeld luider, zachter, hoger en lager zingen. Een onaangenaam gevoel of heesheid tijdens en/of na het zingen, is niet meer aan de orde.

Zingen bestaat niet alleen uit techniek. Het koor zal ook met gevoel leren zingen en dat kunnen overbrengen.

| Het koor treedt enkele keren per jaar op.  Op aanvraag of op eigen initiatief op bijvoorbeeld korenfestivals. Eventuele verdiensten zijn ten gunste van het koor. De eventuele deelnamekosten (meestal een klein bedrag) worden verdeeld over de vocalisten die meedoen.

Tijdens de eventuele optredens zingt iedereen de nummers uit het hoofd. 

Iedereen vanaf 18 jaar kan in principe meezingen in het koor.

Er zijn wel een paar mitsen en maren.
Je kunt niet meezingen als je: …
… last hebt van toondoofheid*.
… geen koor- of weinig/geen zangervaring hebt.
… als je heel veel moeite hebt met bewegen i.v.m. choreografieën.

Deelname loopt in principe per kwartaal. Een koorseizoen met 4 kwartalen start aan het begin van het jaar in januari. 

Start je als nieuw koorlid in een al lopend kwartaal, wordt hier op de factuur rekening mee gehouden.

Het aantal leden wordt bepaald door Elise. Het kan zijn dat er een wachtlijst ontstaat omdat de stemgroepen anders niet meer in verhouding zijn.

———
* Zangers en zangeressen die last hebben van toondoofheid kunnen helaas niet meezingen met The EZvoices. 
Toondoofheid is het niet juist na kunnen zingen van voorgezongen of voorgespeelde noten en wordt veroorzaakt door ongewenste spierspanningen in het strottenhoofd waardoor de stembanden niet goed kunnen functioneren. Toondoofheid is in de meeste gevallen te verhelpen maar vraagt geduld, doorzettingsvermogen en professionele begeleiding.

Het koor The EZvoices zingt Engels- en Nederlandstalige pop- en rocknummers.

De arrangementen worden exclusief gemaakt en ingezongen voor The EZvoices, door Elise Zijlstra. Het is niet toegestaan om deze anders dan voor The EZvoices te gebruiken of te verspreiden.

Elise stelt het repertoire samen. 

Suggesties voor nieuwe nummers, choreografie, kleding etc, zijn altijd welkom. Het liefst via de mail. Elise neemt alles in overweging maar behoudt het recht om iets wel of juist niet op te nemen in het repertoire.

De repetities zijn op de dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in De Burcht van Haeften in Haaften.

Halverwege de repetitie is er een korte pauze.

Er wordt gewerkt met orkestbanden (backing tracks).
Dit zijn instrumentale versies van nummers waar het koor meerstemmig op meezingt.

Je hoeft geen noten te kunnen lezen want we gebruiken geen bladmuziek.

Er zijn 40 repetities per jaar. 
Het totale overzicht kun je vinden in de Dropbox zodra je lid bent en de inloggegevens hebt ontvangen per mail.

Vrijwel elke repetitie zal er aandacht worden besteed aan zangtechniek. Hiervoor wordt Complete Vocal Technique (CVT) gebruikt. Elise heeft 3 jaar (parttime) in Kopenhagen gestudeerd aan het Complete Vocal Institute en is een geautoriseerde CVT-zangdocent.
Hier kun je meer lezen over deze populairste zangmethode van Europa.

Ook wordt er aandacht besteed aan tekstbeleving en interpretatie. Kortom: gevoel leggen in je stem en in de nummers.

Iedereen print zelf thuis de songteksten die in de Dropbox staan en neemt deze mee naar de repetitie. Uiteraard kun je ook je tekst aflezen van je mobiele telefoon of tablet.

Naast het wekelijks repeteren, wordt er van je verwacht dat je oefent. Dat betekent dat je je in je eigen tijd voorbereidt op de nummers. Zorg dat je jouw partij en de tekst zo goed als mogelijk kent. Dat scheelt tijd tijdens de repetitie. Daarnaast zal je stem beter gaan klinken als je minstens 2 keer in de week zingt naast de repetitie op dinsdagavond. Nuttige tips daarvoor komen zeker ter sprake tijdens de repetities.

Iedere partij is als mp3 te downloaden uit een Dropbox. Ook de instrumentale versies van de nummers zijn daar te vinden.
Als je lid bent van het koor, kun je bij alle bestanden in de Dropbox.

Probeer zo snel mogelijk de teksten van nummers uit je hoofd te kennen. Dat zingt fijner, je hebt meer oog voor publiek en ook is er meer ruimte om gevoel te leggen in nummers.

Het is de bedoeling dat je tijdens elke repetitie aanwezig bent. We zijn een team en hebben elkaar nodig om er een mooie meerstemmige avond van te maken.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je, om wat voor reden dan ook, een koorrepetitie niet kunt bijwonen. Meld je dan s.v.p. op tijd af via de Whatsapp (0683877003) van Elise. Dus niet via de Whatsapp-groep.

Als Elise om wat voor reden dan ook een repetitie echt niet kan bijwonen, neemt iemand uit het koor de leiding op zich die avond. Dan kan er in ieder geval lekker gezongen worden. Je kunt als koorlid aangeven of je dit leuk vindt om eens te doen. Elise zal wel van tevoren een programma maken.

Mochten de repetities op last van de overheid worden stilgelegd door bijvoorbeeld een pandemie, dan is er sprake van overmacht. De huur van De Burcht van Haeften zal doorbetaald moeten worden.
De koorleden hoeven in die periode niet de gehele contributie te betalen. Het wordt natuurlijk wel zeer gewaardeerd als dit wel wordt gedaan. We delen wel met z’n allen de kosten van de huur.

Ervaring leert dat het prettig is om als koor via whatsapp en/of e-mail te communiceren. Daarom wordt onder meer een Whatsapp-groep aangemaakt. Dit betekent dat jouw telefoonnummer en e-mailadres bekend is bij de andere koorleden.
Uiteraard wordt hier vertrouwelijk mee omgegaan en alleen gebruikt voor onderling contact met de koorleden.

Leuk als het koor wat meer bekendheid krijgt. De website EZsinging.nl en (social) media worden hiervoor ingezet. Er zal geschikt beeld- en geluidsmateriaal van het koor worden gebruikt. 

Heb je een Facebook account? Dan volg je natuurlijk ook de pagina van The EZvoices en moedig je natuurlijk ook anderen aan om deze pagina te gaan volgen.

Het bedrag om bij het koor te komen zingen is €110 per kwartaal (± €36,- per maand). Door jaarlijkse inflatie of andere omstandigheden (zoals onder meer huurverhoging van de repetitie-locatie) kan dit bedrag jaarlijks evenredig naar boven worden bijgesteld.

Je ontvangt ongeveer een week voorafgaand aan elk kwartaal (4x per jaar) een factuur voor het daaropvolgende kwartaal. Je betaalt dus vooraf. Deze dient op de aangegeven vervaldatum te zijn voldaan.
NB Er zijn niet altijd precies evenveel repetities in een kwartaal. Soms meer en soms minder. Het te betalen bedrag per kwartaal is dus een gemiddelde en wel altijd gelijk.

Het inschrijfgeld is eenmalig €12,50. 
Als je gestopt met met het koor en toch opnieuw wilt aansluiten, is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Jaarlijks (én als je start bij het koor) wordt een (evenredige) bijdrage in rekening gebracht voor arrangementen, aanschaf orkestbanden en Buma Stemra* van €25,-. 

*BumaStemra zorgt dat muziekmakers de vergoeding krijgen die ze verdienen. The EZvoices gebruikt muziek tijdens repetities en optredens en is daarom verplicht een bijdrage te leveren per koorlid.

Het kan voorkomen dat er een kleine bijdrage wordt gevraagd
voor het meedoen aan bijvoorbeeld een korenfestival of ander optreden.

Bij een enkel optreden ontvangt het koor een bijdrage. Deze verdienste komt direct ten goede van het koor, in te huren geluid en de dirigent.

Als je bij het koor komt zingen, bijvoorbeeld halverwege een kwartaal, betaal je de resterende repetities van het lopende kwartaal à €11,- per repetitie, inschrijfgeld en evenredig de jaarlijkse bijdrage.

Je lidmaatschap wordt elk kwartaal automatisch verlengd.

De betaling loopt gewoon door, ook als je niet bij de repetities aanwezig bent. Restitutie zal niet plaatsvinden. In geval van zeer ernstige persoonlijke omstandigheden is pauzering van de contributie uiteraard bespreekbaar, echter nooit met terugwerkende krach 

Wil je om wat voor reden ook stoppen met het koor en je lidmaatschap opzeggen? Dat kan natuurlijk altijd. Gebruik hiervoor dan dit formulier.

De opzegtermijn is één kalendermaand. Dat betekent dat de termijn begint te lopen op de 1e van de maand die volgt op je opzegging. Zeg je bijvoorbeeld op 16 mei op, dan eindigt je lidmaatschap op 1 juli. Tot die tijd mag je uiteraard nog meezingen. 

Mocht het aan de orde zijn, dan wordt de reeds betaalde contributie uiteraard verrekend en wordt een evenredig bedrag teruggestort.

Als je geen lid meer bent van het koor, heb je geen toegang meer tot het oefenmateriaal in de Dropbox.

Elk jaar wordt er geëvalueerd, met en over het koor.

Alle muziek, arrangementen, ingezongen partijen, informatie t.b.v. het koor, repetitiedata, etc. kun je vinden in de Dropbox.  Je krijgt per mail links toegestuurd voor toegang tot de Dropbox. 

Als je lid bent van het koor, sta je vanzelf in de speciale mailinglijst van The EZvoices zodat iedereen alle (belangrijke) informatie tegelijk in de mailbox ontvangt.

Ook ontvang je de nieuwsbrief van EZsinging. Je blijft dan op de hoogte van alle mogelijkheden om je stem verder te ontwikkelen. Je kunt je op elk moment uiteraard ook weer afmelden.

Mocht het aan de orde zijn, houden we ons aan de opgelegde Corona-regels van de Rijksoverheid en
De Burcht van Haeften.

Elise kan te allen tijde eenzijdig dit huishoudelijk reglement aanpassen.