PRIVACY VERKLARING

EZsinging, gevestigd aan Herenstraat 12, 4175 CD HAAFTEN, ook wel bekend als Het Zangparadijs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.EZsinging.nl
Herenstraat 12, 4175 CD HAAFTEN
0683877003

Elise Zijlstra is de Functionaris Gegevensbescherming van EZsinging en is te bereiken via mail@EZsinging.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

EZsinging verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

EZsinging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid ivm zangvakanties.
– telefoonnummer thuisfront tijdens de zangvakantie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EZsinging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

EZsinging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EZsinging) tussen zit. EZsinging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: SSL, onderhoud door Sohosted en Systemedic.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EZsinging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
-Administratie: zolang EZsinging bestaat.
-Persoonlijke gegevens  zangvakantie: worden bewaard in een archief.
-Inschrijvingen nieuwsbrief zolang als wenselijk voor de inschrijver. 

Delen van persoonsgegevens met derden

EZsinging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EZsinging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door een mail te sturen naar EZsinging.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mail@EZsinging.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. EZsinging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. EZsinging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hier te klikken. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EZsinging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@EZsinging.nl. EZsinging heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Google docs is beveiligd door Google en op eigen devices van EZsinging.
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.